آموزشگاه آشپزی در تهران
تور آنتالیا
ویزای تایوان
قیمت تور کانادا
تشک
خرید زودپز تفال
اتو بخار تفال
توتون پیپ
قیمت پیپ
خرید بک لینک
ساخت وبلاگ
بهترين مرجع گزيده مطالب
درباره من
بخونين پشيمون نميشين
موضوعات
  موضوعي ثبت نشده است
نويسندگان
برچسب ها
عضویت در خبرنامه
  عضویت لغو عضویت

ورود اعضا
  نام کاربری :
  پسورد :

عضویت در سایت
  نام کاربری :
  پسورد :
  تکرار پسورد:
  ایمیل :
  نام اصلی :

نويسنده :رها
تاريخ: ۲۶ مرداد ۱۳۹۸ ساعت: ۰۹:۵۴:۵۰

طراحي لباس همواره براي كودكان از اهميت خاصي برخوردار است زيرا بر اساس تحقيقات انجام شده پيرامون ابعاد روان شناختي اين مقوله، لباس بر رفتار و عملكرد اين افراد تاثير گذار است. از اينرو طراحان بايد دقت بيشتري در طراحي لباس اين گروه سني داشته باشند.به گزارش بهداشت نيوز: هرچند طراحي لباس طراحان در عملكرد و رفتار اين گروه كه سرمايه هاي آتي جامعه هستند، مي تواند موثر باشد؛ اما از آنجايي كه برخي از اين كودكان به اختلال هاي عصبي- رشدي نظير كم توجهي-بيش فعالي مبتلا هستند و با توجه به آمارهاي ارايه شده از سوي سازمان هاي جهاني تعداد اين گروه از كودكان روزبه روز افزايش است، لزوم توجه به طراحي لباس اين دسته از كودكان اهميت بيشتري پيدا مي كند.
ساغر زاهدي، دانش آموخته كارشناسي ارشد رشته طراحي پارچه و لباس دانشكده هنر و معماري دانشگاه علم و فرهنگ با راهنمايي دكتر پروانه قاسميان دستجردي و مشاوره دكتر احمد عابدي، با توجه به ابعاد روان شناختي، به تاثير لباس بر سطح توجه كودكان مبتلا به اختلال كم توجهي-بيش فعالي پرداخته است.
او در اين تحقيق با استفاده از مقياس هاي كانرز، ۶۰ نفر از كودكان بيش فعالي مقطع دبستان را شناسايي كرد و با توجه به ديدگاه شناخت پوششي، لباس هايي را در سه سايز براي آنها دوخت و در نهايت با پوشاندن اين لباس ها و به كمك نرم افزار عملكرد پيوسته سطح توجه آنها را اندازه گيري كرد.
تجزيه و تحليل داده هاي اين پژوهش نشان داده اند كه لباس بر اساس ديدگاه شناخت پوششي در سطح توجه كودكان مبتلا به اختلال كم توجهي-بيش فعالي موثر نبود و در بهبود سطح توجه آنان نيز دخالتي نداشت؛ نتيجه به دست آمده اين پژوهش با نتايج پژوهش وومك در ارتباط با عدم تاثير لباس در سطح توجه افراد همسو بود.

اما نتايج اين پژوهش با نتايج پژوهش آدام و گالينسكي، لوپزپرز و ديگران و اليس و جنكينز در رابطه با تاثير لباس بر عملكرد افراد ناهمسو بود. در تبيين اين ناهمسويي مي توان در درجه اول به تفاوت نمونه هاي اين سه پژوهش با پژوهش پيش رو اشاره كرد. در سه پژوهش مذكر رده سني افراد مورد آزمايش بين ۱۷ تا ۵۴ سال متغير است، در حالي كه در اين پژوهش گروه سني ۷تا ۱۲ سال مورد آزمايش و بررسي قرار گرفتند. از طرف ديگر مي توان يكي ديگر از علل ناهمسويي نتايج به دست آمده را در درك كودك از مفهوم معناي نمادين لباس پزشك، پرستار و غيره برشمرد. در واقع ممكن است تصور كودك از موقعيت و توانايي يك پزشك، پرستار و غيره مشابه درك يك فرد بالغ نبوده و به عبارتي ذهن كودك هنوز درگير معيارهاي قضاوتي و باورهاي رايج در جامعه نشده است و به طبع، با وجود پوشيدن لباس مرتبط با اين مشاغل نيز شناخت پوششي براي او رخ نداده است.
نتايج به دست آمده از اين پژوهش با نتايج وايت و ديگران و كارنيول و ديگران در رابطه با بهبود عملكرد كودك در اجراي يك فعايت نيز همسو نبود. براي تببين اين ناهمسويي مي توان نخست به تفاوت گروه نمونه به لحاظ رشدي اشاره كرد، چراكه در دو پژوهش مذكور كودكان داراي مشكلات رشدي و عصبي لحاظ نشده و از آزمايش خارج شده اند، اما در اين پژوهش گروه مورد آزمايش كودكاني داراي اختلال عصبي رشدي بودند.
از سوي ديگر با توجه به اينكه در هر دوي اين تحقيق ها به جاي مفهوم نمادين پزشك و نقاش از ابر قهرمان هاي كارتوني و لباس آنها استفاده شده است، مي توان گفت كه يكي ديگر از علل ناهمسويي نتايج شايد ناشي از عدم آشنايي كامل كودك با مفهوم پزشك، جايگاه او و درك او از قدرت و مفهوم اين شغل و لباس آن باشد. به عبارت ديگر آشنايي يك خردسال با ابر قهرمان هاي كارتوني و درك وي از قدرت و توانايي ها و لباس او به مراتب بيشتر و بهتر از شغلي نظير پزشكي است و كودك به راحتي مي تواند خود را در نقش يك ابر قهرمان قرار دهد، الزما لباس او را بپوشد و ويژگي هاي او را به خود بگيرد و به اين ترتيب شناخت پوششي براي او رخ دهد.
در نهايت مي توان نتيجه گرفت كه ارايه معناي نمادين لباس منجر به وقوع شناخت پوششي( تاثير لباس بر عملكرد) براي كودكان مورد آزمايش در پژوهش حاضر شايد از آن جهت شكل نگرفت كه يكي از دو شرط لازم(پوشيدن لباس و آگاهي از معناي نمادينش توامان) براي وقوع آن يعني درك معناي نمادين، به شكل مناسب ايجاد نشده است. چراكه درك و برداشت كودكان از معناي ارايه شده متفاوت بوده و در واقع مي توان گفت كه جايگاه مورد نظر و معناي نمادين لباس براي كودك تعريف شده نبود و تجسم پيدا نكرد زيرا گاهي معناي نمادين لباس مي تواند بسته به درك اشخاص متفاوت باشد.
اين محقق براي مطالعات و پژوهش هاي آتي پيشنهادهايي مانند « استفاده از مفهموم نمادين و لباس ابر قهرمان هاي كارتوني آشنا براي كودك مبتلا به اختلال كم توجهي- بيش فعالي»، «سنجش تاثير رنگ لباس بر سطح توجه كودكان مبتلا به اختلال كم توجهي- بيش فعالي» و «ارزيابي تاثير لباس بر سطح توجه كودكان عادي مبتني بر ديدگاه شناخت پوششي» به طراحان و محققان ارايه داده است تا بتوان با اجراي تحقيقاتي ارزنده به بهبود شرايط اين گروه از كودكان و ساير كودكاني با مشكلاتي اين چنيني و حتي كودكان عادي اقدام كرد و همچنين ابعاد ديگري از طراحي لباس را نيز مورد بررسي قرار داد و به ارتقاي شرايط آن كمك كرد.

موضوع:
برچسب‌ها: ،

نويسنده :رها
تاريخ: ۲۶ مرداد ۱۳۹۸ ساعت: ۰۹:۵۴:۴۲

طراحي لباس همواره براي كودكان از اهميت خاصي برخوردار است زيرا بر اساس تحقيقات انجام شده پيرامون ابعاد روان شناختي اين مقوله، لباس بر رفتار و عملكرد اين افراد تاثير گذار است. از اينرو طراحان بايد دقت بيشتري در طراحي لباس اين گروه سني داشته باشند.به گزارش بهداشت نيوز: هرچند طراحي لباس طراحان در عملكرد و رفتار اين گروه كه سرمايه هاي آتي جامعه هستند، مي تواند موثر باشد؛ اما از آنجايي كه برخي از اين كودكان به اختلال هاي عصبي- رشدي نظير كم توجهي-بيش فعالي مبتلا هستند و با توجه به آمارهاي ارايه شده از سوي سازمان هاي جهاني تعداد اين گروه از كودكان روزبه روز افزايش است، لزوم توجه به طراحي لباس اين دسته از كودكان اهميت بيشتري پيدا مي كند.
ساغر زاهدي، دانش آموخته كارشناسي ارشد رشته طراحي پارچه و لباس دانشكده هنر و معماري دانشگاه علم و فرهنگ با راهنمايي دكتر پروانه قاسميان دستجردي و مشاوره دكتر احمد عابدي، با توجه به ابعاد روان شناختي، به تاثير لباس بر سطح توجه كودكان مبتلا به اختلال كم توجهي-بيش فعالي پرداخته است.
او در اين تحقيق با استفاده از مقياس هاي كانرز، ۶۰ نفر از كودكان بيش فعالي مقطع دبستان را شناسايي كرد و با توجه به ديدگاه شناخت پوششي، لباس هايي را در سه سايز براي آنها دوخت و در نهايت با پوشاندن اين لباس ها و به كمك نرم افزار عملكرد پيوسته سطح توجه آنها را اندازه گيري كرد.
تجزيه و تحليل داده هاي اين پژوهش نشان داده اند كه لباس بر اساس ديدگاه شناخت پوششي در سطح توجه كودكان مبتلا به اختلال كم توجهي-بيش فعالي موثر نبود و در بهبود سطح توجه آنان نيز دخالتي نداشت؛ نتيجه به دست آمده اين پژوهش با نتايج پژوهش وومك در ارتباط با عدم تاثير لباس در سطح توجه افراد همسو بود.

اما نتايج اين پژوهش با نتايج پژوهش آدام و گالينسكي، لوپزپرز و ديگران و اليس و جنكينز در رابطه با تاثير لباس بر عملكرد افراد ناهمسو بود. در تبيين اين ناهمسويي مي توان در درجه اول به تفاوت نمونه هاي اين سه پژوهش با پژوهش پيش رو اشاره كرد. در سه پژوهش مذكر رده سني افراد مورد آزمايش بين ۱۷ تا ۵۴ سال متغير است، در حالي كه در اين پژوهش گروه سني ۷تا ۱۲ سال مورد آزمايش و بررسي قرار گرفتند. از طرف ديگر مي توان يكي ديگر از علل ناهمسويي نتايج به دست آمده را در درك كودك از مفهوم معناي نمادين لباس پزشك، پرستار و غيره برشمرد. در واقع ممكن است تصور كودك از موقعيت و توانايي يك پزشك، پرستار و غيره مشابه درك يك فرد بالغ نبوده و به عبارتي ذهن كودك هنوز درگير معيارهاي قضاوتي و باورهاي رايج در جامعه نشده است و به طبع، با وجود پوشيدن لباس مرتبط با اين مشاغل نيز شناخت پوششي براي او رخ نداده است.
نتايج به دست آمده از اين پژوهش با نتايج وايت و ديگران و كارنيول و ديگران در رابطه با بهبود عملكرد كودك در اجراي يك فعايت نيز همسو نبود. براي تببين اين ناهمسويي مي توان نخست به تفاوت گروه نمونه به لحاظ رشدي اشاره كرد، چراكه در دو پژوهش مذكور كودكان داراي مشكلات رشدي و عصبي لحاظ نشده و از آزمايش خارج شده اند، اما در اين پژوهش گروه مورد آزمايش كودكاني داراي اختلال عصبي رشدي بودند.
از سوي ديگر با توجه به اينكه در هر دوي اين تحقيق ها به جاي مفهوم نمادين پزشك و نقاش از ابر قهرمان هاي كارتوني و لباس آنها استفاده شده است، مي توان گفت كه يكي ديگر از علل ناهمسويي نتايج شايد ناشي از عدم آشنايي كامل كودك با مفهوم پزشك، جايگاه او و درك او از قدرت و مفهوم اين شغل و لباس آن باشد. به عبارت ديگر آشنايي يك خردسال با ابر قهرمان هاي كارتوني و درك وي از قدرت و توانايي ها و لباس او به مراتب بيشتر و بهتر از شغلي نظير پزشكي است و كودك به راحتي مي تواند خود را در نقش يك ابر قهرمان قرار دهد، الزما لباس او را بپوشد و ويژگي هاي او را به خود بگيرد و به اين ترتيب شناخت پوششي براي او رخ دهد.
در نهايت مي توان نتيجه گرفت كه ارايه معناي نمادين لباس منجر به وقوع شناخت پوششي( تاثير لباس بر عملكرد) براي كودكان مورد آزمايش در پژوهش حاضر شايد از آن جهت شكل نگرفت كه يكي از دو شرط لازم(پوشيدن لباس و آگاهي از معناي نمادينش توامان) براي وقوع آن يعني درك معناي نمادين، به شكل مناسب ايجاد نشده است. چراكه درك و برداشت كودكان از معناي ارايه شده متفاوت بوده و در واقع مي توان گفت كه جايگاه مورد نظر و معناي نمادين لباس براي كودك تعريف شده نبود و تجسم پيدا نكرد زيرا گاهي معناي نمادين لباس مي تواند بسته به درك اشخاص متفاوت باشد.
اين محقق براي مطالعات و پژوهش هاي آتي پيشنهادهايي مانند « استفاده از مفهموم نمادين و لباس ابر قهرمان هاي كارتوني آشنا براي كودك مبتلا به اختلال كم توجهي- بيش فعالي»، «سنجش تاثير رنگ لباس بر سطح توجه كودكان مبتلا به اختلال كم توجهي- بيش فعالي» و «ارزيابي تاثير لباس بر سطح توجه كودكان عادي مبتني بر ديدگاه شناخت پوششي» به طراحان و محققان ارايه داده است تا بتوان با اجراي تحقيقاتي ارزنده به بهبود شرايط اين گروه از كودكان و ساير كودكاني با مشكلاتي اين چنيني و حتي كودكان عادي اقدام كرد و همچنين ابعاد ديگري از طراحي لباس را نيز مورد بررسي قرار داد و به ارتقاي شرايط آن كمك كرد.

موضوع:
برچسب‌ها: ،

نويسنده :رها
تاريخ: ۲۶ مرداد ۱۳۹۸ ساعت: ۰۹:۵۴:۱۷

بر اساس گزارش اخير شاخص‌ جهاني نوآوري در سال ۲۰۱۹، بخش عمده نياز بازار دارويي ايران توسط شركت‌هاي داخلي تأمين مي‌شود؛ ۷۰ درصد از بازار داخلي ۴.۵ ميليارد دلاري دارو، در اختيار شركت‌هاي داخلي است.
به گزارش ايسنا، گزارش شاخص جهاني نوآوري، در سال ۲۰۱۹ با تمركز بر حوزه موضوعي سلامت، در فصل اختصاصي به بررسي و تحليل وضعيت نوآوري و توانمندي ايران در حوزه دارويي با تمركز بر داروهاي زيستي پرداخته است.
بر اساس اين گزارش، ظهور و گسترش بخش داروهاي زيستي در ايران كه بخشي پيچيده و با فناوري پيشرفته است، ميزبان تعداد نسبتاً زيادي بنگاه موفق صادراتي است.
سهم ۷۰درصدي شركت‌هاي داخلي از بازار دارويي ايران
در بازار ۴.۵ ميليارد دلاري دارو در ايران، سهم شركت‌هاي داخلي از اين بازار ۷۰ درصد است. در سال ۱۳۹۷، ۹۷ درصد اقلام دارويي مصرف شده توليد داخل بوده و ۶۷ درصد از ماده موثره دارويي (APIs) مورد استفاده براي توليد داروها در داخل كشور توليد شده است.
ارزش بازار تجهيزات پزشكي نيز در ايران ۲.۵ ميليارد دلار است، ۳۰ درصد اين بازار در اختيار بيش از ۱۰۰ توليدكننده داخلي است.
گزارش شاخص جهاني نوآوري در سال ۲۰۱۹ اجراي طرح تحول سلامت در ايران را يكي از گام‌هاي اثرگذار در افزايش دسترسي به خدمات حوزه سلامت مي‌داند و عنوان مي‌كند با اجراي اين طرح، سهم بيماران از هزينه‌هاي پرداختي، از ۳۷ درصد كل هزينه‌ها به ۱۰ درصد در مناطق شهري و ۵ درصد در مناطق روستايي رسيده است.
صادرات ۶۰ ميليون دلاري داروهاي زيستي ايران‌ساخت
اين گزارش همچنين به بخش داروهاي زيستي به عنوان يكي از حوزه‌هاي موفق و پيشرفته سلامت در ايران اشاره مي‌كند و مي‌افزايد: ايران توانسته علاوه بر افزايش قابل توجه ساخت داخلي و خودكفايي دارويي، ۶۰ ميليون دلار صادرات سالانه براي كشور به همراه داشته باشد كه بخش قابل توجهي از اين صادرات به كشورهاي اروپايي بوده است. اين توليدات، صرفه جويي ارزي سالانه حدود يك ميليارد دلار را براي كشور به ارمغان آورده است.
بر اساس اين گزارش، بخش زيست فناوري در ايران با قدمتي نزديك به يك قرن (از زمان تأسيس انستيتوپاستور و موسسه رازي)، با حمايت سازمان‌يافته سياستي توانسته داروهاي متعدد و موفقي در درمان اِم اِس، انواع سرطان (از جمله سرطان پستان)، اختلالات سيستم ايمني بدن، ناباروري، اختلالات استخواني و ماهيچه‌اي و هموفيلي را با هزينه بسيار پايين در مقايسه با نمونه خارجي و با قابليت دسترسي بسيار بالا در اختيار ايرانيان قرار دهد.
رشد سريع توسعه شركت‌هاي دارويي زيستي در ايران
تازه‌ترين گزارش شاخص جهاني نوآوري با اشاره به اين‌كه رتبه ايران در توليد علم جهاني حوزه زيست مهندسي و زيست فناوري در سال ۲۰۱۷، به ترتيب نهم و سيزدهم جهان بوده است.
بر اساس اعلام معاونت علمي، گزارش شاخص جهاني نوآوري هرساله به صورت موضوعي وضعيت كشورها را در يك حوزه خاص بررسي مي‌كند. گزارش سال ۲۰۱۹ شاخص جهاني نوآوري به بررسي حوزه موضوعي سلامت پرداخته و براي نخستين بار در فصلي جداگانه به وضعيت جمهوري اسلامي ايران در اين حوزه پرداخته است.

موضوع:
برچسب‌ها: ،

نويسنده :رها
تاريخ: ۲۶ مرداد ۱۳۹۸ ساعت: ۰۹:۵۳:۴۵

تحقيقات جديد پژوهشگران نشان مي‌دهد تماشاي فوتبال براي سلامتي مفيد است. بر اين اساس حتي اگر علاقه‌مندان فوتبال، تيم خود را در معرض سقوط‌هاي پي‌درپي ببينند، بازهم تماشاي بازي‌ها مي‌تواند به‌سلامتي شما كمك كند.به گزارش بهداشت نيوز: دانشمندان در بررسي‌هاي جديد خود دريافتند كه تماشاي فوتبال معادل يك تمرين قلبي - عروقي متوسط ​​همچون يك پياده‌روي سريع ۹۰ دقيقه‌اي است. از ديگر مزاياي تماشاي فوتبال مي‌توان به پايين آوردن فشارخون (پس از پيروزي تيم) و افزايش روحيه رواني اشاره كرد.
در اين پروژه تحقيقاتي، شرايط جسماني ۲۵ هوادار فوتبال بين ۲۰ تا ۶۲ سال، مورد تجزيه‌وتحليل قرار گرفتند. نتايج اين تحقيقات نشان مي‌دهد كه استرس مثبت بر ضربان قلب بالا شبيه به يك تمرين متوسط ​​قلب و عروق است كه يك مزيت مثبت براي سلامتي به‌حساب مي‌آيد. در ضمن تماشاي پيروزي تيم موردعلاقه فوتبال باعث كاهش فشارخون نيز مي‌شود.
ازنظر روان‌شناختي، تماشاي پيروزي تيم موردعلاقه، مي‌تواند براي بهبود خلق‌وخوي يك دوره ۲۴ ساعته مفيد واقع شود اما متأسفانه شكست خوردن تيم موردعلاقه منجر به ايجاد يك دوره طولاني از خلق‌وخوي بد و افسردگي مي‌شود. احتمالاً هواداران فوتبال به «اوج» هاي مرتبط با پيروزي معتاد هستند.
همچنين دانشمندان معتقدند: هواداراني كه مدت طولاني‌تري از باشگاه خود حمايت مي‌كنند، اثرات بيشتر فيزيولوژيكي و رواني را هنگام تماشاي بازي تيم موردعلاقه‌شان متحمل خواهند شد.

در طول سه بازي فوتبال، ميانگين ضربان قلب تا ۱۳۰ تپش (به‌طور متوسط ​​۶۴٪) افزايش پيدا مي‌كند. اين افزايش تپش قلب به‌عنوان «استرس مثبت» شناخته مي‌شود و يك تمرين قلبي شبيه به يك قدم زدن سريع به‌حساب مي‌آيد.
به نظر مي‌رسد تأثير تماشاي فوتبال بر قلب به دليل بالا بردن سيستم قلبي و عروقي بالاتر از ميزان استراحت، براي سلامتي مفيد است.
دكتر آندره اوتلي (Andrea Utley) كارشناس كنترل و توسعه سيستم در دانشگاه ليدز در اين رابطه گفت: «بررسي‌ها و شواهد نشان مي‌دهند كه هواداران بازي فوتبال در حين تماشاي بازي تيمشان به ضربان بالاي قلب دچار مي‌شوند كه سطح آن مشابه سطح ضربان بالاي قلب در هنگام پياده‌روي سريع (به‌طوركلي ۲۰٪ بالاتر از ضربان قلب در حال استراحت) است.
به ثمر رسيدن يك گل براي هر يك از دو تيم باعث مي‌شود ضربان قلب تماشاچيان به‌طور متوسط به ميزان ۲۰ تپش افزايش پيدا مي‌كند. درنهايت مي‌توان گفت حمايت از تيم موردعلاقه فوتبال و تماشاي بازي‌هاي فوتبال، تمرين قلبي و عروقي متوسطي محسوب مي‌شود و با توجه به نتيجه مسابقه، يك افزايش يا كاهش كاراكترهاي رواني مثبت را مي‌توان شاهد بود.» به‌طوركلي مي‌توان گفت حمايت از يك تيم موفق مي‌تواند سطح سلامتي فرد را بالا ببرد.

موضوع:
برچسب‌ها: ،

نويسنده :رها
تاريخ: ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ ساعت: ۰۹:۴۹:۲۴

اين هم دليلي ديگر براي خوردن غذاهاي آنتي اكسيدان‌دار! آنتي اكسيدان‌ها كمك‌تان مي‌كنند اضطراب‌تان را فروبنشانيد زيرا از مغز در برابر استرس اكسيداتيو محافظت مي‌كنند. استرس اكسيداتيو منجر به التهاب مي‌شود كه مي‌تواند توليد فرارسان‌هاي عصبي را مختل كند. مطالعه‌اي دريافته است علائم اضطرابي با كاهش سطح آنتي اكسيدان‌ها در بدن ارتباط دارند.به گزارش بهداشت نيوز پزشكان مي‌دانند كه چگونه با تكنيك‌هاي درماني چون دارو، اضطراب را تسكين بدهند اما با غذاهايي كه مي‌خوريم هم مي‌توانيم تا حدودي اين كار را انجام دهيم. يك سري از مواد مغذي و يا كمبود آنها روي مغز اثر مي‌گذارند. مغز ما نياز به انرژي و مواد مغذي بسيار زيادي دارد. يك سري كمبودهاي غذايي و الگوهاي تغذيه‌اي مي‌توانند بر عملكرد مغز اثر گذاشته و هورمون‌ها و فرمولاسيون فرارسان‌هاي عصبي آن را تغيير دهند.
اين فرارسان‌هاي عصبي بر خلق و خو و اشتهاي ما تاثير مي‌گذارند. مطالعه‌اي نشان داده يكي از مواد مغذي كه براي كاهش علائم اضطرابي مفيد است، اسيدهاي چرب امگا ۳ مي‌باشد كه در ماهيهاي چرب چون سالمون، بذركتان، گردو و دانه چيا موجود است. مغز ما نياز به چربي از منابع غذايي دارد تا درست كار كند. اگر مقدار كافي چربي سالم مصرف نكنيد مغزتان به دردسر خواهد افتاد.
پروبيوتيك‌ها براي روده‌هاي‌تان مفيدند
جالب است بدانيد يكي ديگر از چيزهايي كه اضطراب را تسكين مي‌دهد پروبيوتيك‌ها هستند. باكتريهاي روده براي توليد فرارسان‌هاي عصبي ضروري‌اند كه شامل سروتونين، دوپامين و گاما آمينوبوتيريك اسيد (GABA) مي‌شوند و همگي در خلق و خو موثرند. ميكروبيوم روده ارتباط مستقيم با مغز و سيستم ايمني دارد، بنابراين با تعديل باكتريهاي خوب و بد روده با استفاده از پروبيوتيك‌ها مي‌توانيد خدمتي هم به مغزتان بكنيد. تحقيقي جديد نشان مي‌دهد پروبيوتيك‌ها مي‌توانند احساسات اضطرابي را تسكين دهند.

شما مي‌توانيد مكمل پروبيوتيك مصرف كنيد يا غذاهاي تخميرشده بخوريدو تخمير پروسه‌اي است كه طي آن، باكتريهاي خوب رشد مي‌كنند. ماست، ساوركرات و كفير شامل باكتريهايي در روده‌هاي‌تان هستند كه روي اضطراب اثر مي‌گذارند.
كافئين مضطرب‌تان مي‌كند
هرچند خيلي از ما تا زماني كه قهوه‌ي صبح‌مان را ننوشيم احساس انرژي و هوشياري نمي‌كنيم اما قهوه و ساير نوشيدني‌هاي كافئين‌دار در واقع مي‌توانند اضطراب را بدتر كنند. زيرا كافئين محركي براي سيستم عصبي است، ضربان قلب را بالا مي‌برد، فشار خون را افزايش مي‌دهد و دماي بدن را نيز بالا مي‌برد. قهوه مي‌تواند موجب علائم اضطرابي شامل نگراني، عرق كردن و لرزش شود. مطالعه‌اي نشان داده كافئين مي‌تواند حملات پانيك را در افراد دچار اختلال اضطراب افزايش بدهد.
مطالعه‌اي دريافته كافئين از جريان خون به سمت مغز ۲۷ درصد كم مي‌كند. اين را هم مي‌دانيد كه كافئين مي‌تواند خواب را بهم بزند كه به ضرر سلامتي است. محدود كردن مصرف كافئين مي‌تواند التهاب را تسكين داده و عملكرد مغز را بهبود بدهد. توصيه مي‌كنيم براي كاستن از اضطراب‌تان از مصرف نوشابه‌هاي انرژي‌زاي حاوي كافئين و شكلات تلخ به ميزان زياد نيز پرهيز كنيد.
نوشيدن آب فراوان، عملكرد سيستم كلي‌تان را بهتر مي‌كند
مي‌خواهيد با يك حركت اضطراب‌تان را آرام كنيد؟ يك ليوان آب بنوشيد. هيدراته نگه داشتن بدن با آب خالص بسيار مهم است. مطالعه‌اي نشان داده حتي دهيدراسيون خفيف هم مي‌تواند موجب اختلال در خلق و خو شود. دانشمندان مي‌گويند زماني كه احساس تشنگي مي‌كنيم در واقع خيلي دير است.
احساس تشنگي ما تا زماني كه يكي دو درصد دهيدراته نشويم بروز نخواهد كرد. تا اين زمان دهيدراته شده‌ايم و در آستانه‌ي اين هستيم كه كم آبي بدن‌مان، بر عملكرد جسم و روان‌مان اثر بگذارد. ارتباط ميان دهيدراسيون و علائم اضطرابي هنوز كاملا مشخص نيست‌ اما محققان تصور مي‌كنند به سيستم هشدار قديمي‌مان برمي‌گردد كه نياكان‌ ما را آگاه مي‌كرده تا براي زنده ماندن هر چه زودتر به دنبال پيدا كردن آب باشند.
غذاهاي فرآوري شده و قند تصفيه شده مصرف نكنيد
غذاهاي شيرين و فرآوري شده همگي براي سلامت رواني‌تان مضرند. قند و كربوهيدرات‌هاي تصفيه شده موجب افزايش ناگهاني قند خون مي‌شوند كه فورا نيز افت خواهد كرد. مطالعه‌اي دريافته زناني كه بيشتر كربوهيدرات‌هاي تصيه شده مصرف مي‌كردند بيشتر در معرض تغييرات خلقي و افسردگي بودند. مطالعه‌ي ديگري نيز نشان داده خوردن گوشت‌هاي فرآوري شده و غذاهاي سرخ شده نيز همين اثر را دارند كه به دليل ارتباط ميان بيماري قلبي و التهاب بوده و با مشكلات رواني نيز مرتبط است. از مصرف غذاهاي فرآوري شده پرهيز كنيد زيرا آنها اساسا قند‌هاي ساده و روغن‌هاي گياهي هستند. در عوض سعي كنيد بيشتر كربوهيدرات‌هاي پيچيده مانند غلات كامل مصرف كنيد.
الكل مضطرب‌تان مي‌كند
شايد تصور كنيد الكل سرحال‌تان مي‌كند اما مي‌تواند علائم اضطرابي‌تان را نيز تشديد كند. محققان دريافته‌اند افرادي كه دچار اختلال اضطراب اجتماعي هستند، چهار و نيم برابر بيشتر احتمال دارد دچار وابستگي به الكل بشوند. نوشيدن الكل ظاهرا مي‌تواند اعصاب‌تان را آرام كند اما در واقع، موجب افت و خيزهاي ناگهاني در قند خون‌تان شده، بدن را دهيدراته كرده و موجب اختلال در عملكرد مغز مي‌شود كه همه‌ي اينها مي‌توانند موجب احساسات اضطرابي شده و وادارتان كنند بيشتر الكل بنوشيد و در چرخه‌ي معيوبي گرفتار شويد. نوشيدن زياد الكل، تغييراتي در فرارسان‌هاي عصبي مغز ايجاد مي‌كند كه مي‌تواند علائم اضطراب را بدتر كند.
بيشتر آنتي اكسيدان بخوريد
اين هم دليلي ديگر براي خوردن غذاهاي آنتي اكسيدان‌دار! آنتي اكسيدان‌ها كمك‌تان مي‌كنند اضطراب‌تان را فروبنشانيد زيرا از مغز در برابر استرس اكسيداتيو محافظت مي‌كنند. استرس اكسيداتيو منجر به التهاب مي‌شود كه مي‌تواند توليد فرارسان‌هاي عصبي را مختل كند. مطالعه‌اي دريافته است علائم اضطرابي با كاهش سطح آنتي اكسيدان‌ها در بدن ارتباط دارند.
رژيم‌هاي غذايي سرشار از بتاكاروتن مانند هويج، سيب زميني شيرين، كدو حلوايي، اسفناج و كلم برگ؛ ويتامين C مانند مركبات، فلفل دلمه‌اي قرمز، كلم فندقي، بروكلي و توت فرنگي؛ و ويتامين E مانند بادام، آوكادو، اسفناج، دانه‌هاي آفتابگردان و سيب زميني شيرين همگي براي بهينه كردن عملكرد مغز مهم و باارزشند. آنتي اكسيدان قدرتمند ديگري كه ثابت شده با اضطراب مبارزه مي‌كند، ماده‌ي معدني سلنيوم است كه در آجيل برزيلي، گوشت گوساله، بوقلمون، مرغ و تخم مرغ موجود است. مطالعات مي‌گويند با افزايش مصرف زينك (روي) كه خواص آنتي اكسيداني دارد نيز مي‌توانيد اضطراب‌تان را كاهش بدهيد. پسته منبع خوبي از روي است.
منيزيم مصرف كنيد
ماده‌ي مغذي ديگري كه اضطراب‌تان را كم مي‌كند منيزيم است. منيزيم ماده‌‌ي معدني آرامشبخشي است كه نشان داده شده ريلكس‌تان مي‌كند. مطالعات حاكي از آن هستند كه رژيم‌هاي غذايي كم منيزيم، رفتارهاي مضطربانه را افزايش مي‌دهند. تحقيقات نشان داده منيزيم مي‌تواند به درمان مشكلات روحي در انسان كمك كند. كمبود منيزيم در بدن از سطح فرارسان عصبي سروتونين مي‌كاهد و داروهاي ضدافسردگي موجب افزايش منيزيم در مغز مي‌شوند. منيزيم مي‌تواند در سد خوني مغز وارد عمل شده و جلوي ورود هورمون‌هاي استرس به مغز را بگيرد. خوردن تخم مرغ و سبزيجاتي مانند اسفناج و چغندربرگ براي دريافت منيزيم توصيه مي‌شود.
تريپتوفان بخوريد
بيشتر اوقات تريپتوفان را ماده‌اي مغذي مي‌دانيم كه در بوقلمون است و باعث مي‌شود بعد از خوردن آن، خواب‌مان بگيرد! در واقع تريپتوفان، آمينو اسيدي است كه بدن براي توليد سروتونين به آن نياز دارد و بخ تنظيم خواب و خلق و خو نيز كمك مي‌كند. تريپتوفان مي‌تواند از اضطراب‌تان كم كند. در مطالعه‌اي افرادي كه غذاي پُر از تريپتوفان خورده بودند نسبت به كساني كه غذاي بدون تريپتوفان مصرف كرده بودند، علائم اضطرابي بسيار كمتري داشتند. بيشتر غذاهاي سرشار از پروتئين مانند بوقلمون و ساير گوشت‌ها، آجيل، دانه‌ها، حبوبات و تخم مرغ وجود دارد. ضمنا تريپتوفان براي توليد دوپامين كه حال‌تان را خوب مي‌كند نيز ضروريست.
ويتامين‌هاي گروه B احساسات خوبي به شما مي‌دهند
خوردن غذاهاي ويتامين Bدار مانند گوشت گوساله، آوكادو و بادام براي تسكين اضطراب مفيدند. ويتامين B تاثيرات مثبتي روي سيستم عصبي دارد و كمبود آن منجر به اختلال اضطراب مي‌شود. ويتامين B6 به بدن كمك مي‌كند فرارسان‌هاي عصبي متعددي بسازد مانند سروتونين. مطالعه‌اي در استراليا دريافت كارگران استرس و مضطربي كه دوز بالايي از ويتامين‌هاي B مصرف كرده بودند بعد از ۱۲ هفته كمتر احساس استرس و اضطراب داشتند و علائم‌شان نيز كاهش يافته بود. ماده‌ي مغذي ديگري كه اهميت زيادي از اين جهت دارد كولين است كه در تخم مرغ وجود دارد و مشابه ويتامين‌هاي B است.
دمنوش‌هاي گياهي بنوشيد
بله بهتر است زياد قهوه ننوشيد اما مي‌توانيد با خيال راحت به جاي قهوه، از ماگ چاي گياهي‌تان لذت ببريد و اضطراب‌تان را كم كنيد. بهترين انتخاب‌ها براي شروع، بابونه، اسكول كپ (قاشقك) و كاوا هستند. آگاه باشيد كه گياه كاوا مي‌تواند با داروهاي ضدافسردگي و ضد اضطراب تداخل ايجاد كند بنابراين حتما پيش از مصرف آن با پزشك خود مشورت كنيد. ضمنا اين گياه آنقدر آرامبخش است كه دوز زياد آن مي‌تواند توانايي رانندگي كردن را از شما بگيرد.
فقط آنچه مي‌خوريد يا نمي‌خوريد مهم نيست
زمان غذا خوردن و عادت‌هاي تغذيه‌اي‌تان نيز مي‌توانند تاثير منفي بر خلق و خوي‌تان بگذارند، مثلا پايين بودن قند خون به دليل دير غذا خوردن مي‌تواند شما را عصباني و مضطرب كند. نكته‌ي ساده‌اي كه اغلب افراد فراموش مي‌كنند، منظم غذا خوردن است. اگر مشكل اضطراب شما پايين بودن قند خون‌تان است، وعده‌هاي كوچك‌تر اما مكررتر در طول روز بخوريد. رژيم غذايي مديترانه‌اي برعكس رژيم‌هاي غذايي اروپايي و پُر از غذاهاي فرآوري شده، بر پايه‌ي سبزيجات و ماهي هستند و براي شما بسيار مناسبند. رژيم‌هاي غذايي بسيار كم كربوهيدرات (پيچيده) نيز مي‌توانند براي شما كه اغلب مضطربيد مضر باشند. غذاهاي متنوعي را در رژيم غذايي خود بگنجانيد تا مطمئن شويد كه طيف گسترده‌اي از مواد مغذي لازم براي جسم و روان‌تان را دريافت مي‌كنيد.

موضوع:
برچسب‌ها: ،

نويسنده :رها
تاريخ: ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ ساعت: ۰۹:۴۸:۵۷

مدير اداره نظارت بر مواد غذايي معاونت غذا و دارو اراك، با اشاره به اهميت تغذيه مناسب گفت: مطالعات نشان مي‌دهد كه عامل بسياري از مرگ‌ و ميرها و بيماري‌هاي مختلف از جمله سكته‌هاي قلبي عروقي، سرطان‌ها، ديابت و ... ريشه در تغذيه فرد دارد.به گزارش بهداشت نيوز دكتر رضا تاجيك مدير اداره نظارت بر مواد غذايي معاونت غذا و دارو بيان كرد: با توجه به اينكه در حال حاضر تكنولوژي و زندگي ماشيني روز به روز در حال پيشرفت است، فعاليت فيزيكي كمتر شده و پيامد آن چاقي و اضافه وزن است كه خود منشا بسياري از مشكلات جسمي است.

وي با تاكيد بر اينكه با رعايت يك رژيم غذايي سالم مي‌توان رمز اساسي سلامت بدن را به دست آورد، گفت: تغذيه نامناسب باعث از دست رفتن قواي جسمي و رواني در انسان خواهد شد. رعايت برنامه غذايي خوب و متعادل مي‌تواند طول عمر انسان را افزايش دهد و بر شادابي افراد نيز تاثير بگذارد. 
مدير اداره نظارت بر مواد غذايي و آرايش بهداشتي افزود: شايع‌ترين علت ضعف سيستم ايمني، سوء تغذيه است كه ممكن است ناشي از كمبود پروتئين‌ها و املاح و انرژي باشد و يا در اثر افزايش دريافت انرژي منجر به چاقي شود.
دكتر تاجيك بيان كرد: ارتباط پر خوري و چاقي با سكته‌هاي قلبي وعروقي، ديابت، سرطان‌ها، بيماري‌هاي مفصلي مثل آرتروز و غيره كاملا اثبات شده و نگراني دست‌اندركاران سلامت جوامع امروز، بيماري‌هاي غير واگير هستند كه اكثريت قريب به اتفاق آنها با عادت‌هاي غذايي مرتبط هستند. 
وي گفت: براي پيشگيري از سرطان‌‌ها، سكته‌هاي قلبي عروقي، ديابت و افزايش طول عمر، تغذيه مناسب در دستور كار نظام‌هاي سلامت كشورها قرار گرفته است.

موضوع:
برچسب‌ها: ،

نويسنده :رها
تاريخ: ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ ساعت: ۰۹:۴۸:۳۱

نتايج يك بررسي جديد بيانگر آن است كه مصرف غذاهاي غني از فلاونوئيد به ميزان قابل توجهي ريسك بروز بيماري‌هاي قلبي و سرطان را كاهش مي‌دهد.به گزارش بهداشت نيوز نتايج يك بررسي به خوبي نشان مي‌دهد مصرف روزانه يك سيب علاوه بر اينكه خطر ابتلا به بيماري قلبي را كاهش مي‌دهد، ريسك بروز سرطان را نيز رفع مي‌كند.
دانشمندان دانشگاه اديث كوان رژيم غذايي بيش از 53 هزار نفر را تحت بررسي قرار دادند و درنهايت دريافتند، خوردن 500 ميلي گرم آنتي اكسيدان به نام فلاونوئيدها در روز خطر مرگ را كاهش مي‌دهد.
فلاوونوئيدها اثرات آنتي اكسيداني دارند و بدن را در برابر بيشتر بيماري هاي مزمن محافظت مي‌كنند؛ افزايش مصرف ميوه ها و سبزيجات سرشار از فلاونوئيد مثل سيب، پرتقال، گلابي، انواع توت‌ها و پياز بدن افراد را در برابر بيماري‌هاي سخت حفظ مي‌كند.
گفته مي شود فلاونوئيدها رگ‌هاي خوني را سالم نگه مي‌دارند و التهاب را مهار مي‌كنند  كه هم به سلامت قلب و هم به سرطان ارتباط دارد.

محققان دانشگاه اديث كوان كه يك دانشگاه عمومي واقع در شهر پرث ايالت استرالياي غربي است در پژوهش اخير خود متوجه شدند، خوردن سيب ، پرتقال ، بخشي از كلم بروكلي و مشتي از زغال اخته براي سلامت افراد ضروري است.
نيكولا بوندوننو، نويسنده اصلي اين پژوهش گفت: اين يافته‌ها مهم هستند زيرا داده‌هاي به دست آمده افراد را با تشويق به مصرف غذاهاي غني از فلاونوئيد به ميزان قابل توجهي از بيماري‌هاي قلبي و سرطان در امان نگه مي‌دارد».
محققان در ژورنال Nature Communications نوشتند كه در سال 2013  بيش از 7.8 ميليون نفر در دنيا به دليل داشتن ميوه و سبزيجات كمتر از 800 گرم در روز دچار مرگ زودرس شدند.
آمارها نشان مي‌دهد بيماري‌هاي قلبي به طور خاص مسئول يك چهارم كليه مرگ و ميرها در انگليس و ايالات متحده است.

موضوع:
برچسب‌ها: ،

نويسنده :رها
تاريخ: ۲۲ مرداد ۱۳۹۸ ساعت: ۱۰:۱۸:۱۲

يك تحقيق جديد بيانگر آن است كه مصرف مرغ به جاي گوشت قرمز، سوسيس و كالباس مي‌تواند خطر بروز سرطان سينه را كاهش دهد.به گزارش بهداشت نيوز نتايج يك بررسي جديد نشان داده است، خوردن مرغ به جاي استيك و كالباس باعث كاهش قابل توجه ريسك بروز سرطان سينه در زنان مي‌شود.
اين پژوهش تأكيد مي‌كند، زناني كه گوشت قرمز زياد مصرف مي‌كنند، 23 درصد بيشتر احتمال ابتلا به سرطان سينه را دارند.
به گفته كارشناسان، افرادي كه مرغ مصرف مي‌كنند 15 درصد كمتر در معرض خطر بيماري تهاجمي قرار دارند، اين درحاليست كه مصرف گوشت قرمز با ابتلا به سرطان مرتبط است.
مطالعه موسسه ملي سرطان ايالات متحده رژيم‌هاي غذايي بيش از 42 هزار زن را بررسي كرده و آنها را به مدت هشت سال تحت نظر خود قرار داده است.

كساني كه گوشت قرمز بيشتري مصرف كرده بودند، تقريباً يك چهارم بيشتر از كساني كه كمترين مصرف را داشتند، دچار سرطان سينه شده بودند.
مشخص شده است كه گوشت قرمز حاوي تركيبات ايجاد كننده سرطان است، در حالي كه طيور با فعاليت كم جهش زايي مرتبط است، استرس را كاهش مي‌دهد و كمتر باعث آسيب به DNA مي‌شود.
 ديل سندلر، نويسنده مطالعه گفت: گوشت قرمز به عنوان يك سرطان‌زاي احتمالي شناخته شده است.
وي تأكيد مي‌كند: «مطالعه ما شواهدي را ارائه داده كه براساس آن اگر مرغ جايگزين گوشت قرمز شود ممكن است باوجود اينكه يك تغيير ساده است اما كاهش بروز سرطان سينه را در پي داشته باشد».
آمارها بيانگر آن است كه يك زن از هر هشت زن در ايالات متحده و انگليس در يك دوره از زندگي ابتلا به سرطان سينه را تجربه مي‌كنند.

موضوع:
برچسب‌ها: ،

نويسنده :رها
تاريخ: ۲۲ مرداد ۱۳۹۸ ساعت: ۱۰:۱۷:۵۰

سرطان پوست سرطاني است كه از پوست ناشي مي شود. اين دسته سرطان ها به دليل رشد غير عادي سلول ها كه توانايي حمله يا انتشار به ديگر قسمت هاي بدن را دارند، بوجود مي آيند. سه نوع عمده وجود دارد: سرطان سلول پايه اي(BCC)، كارسينوم سلول-سنگفرشي (SCC) و ملانوما. دو مورد اول به همراه تعدادي از سرطان هاي پوستي كه زياد شايع نيستند، تحت عنوان سرطان پوستي غير ملانومي شناخته مي شوند.
ويتامين A ماده مغذي است كه براي حفظ سلامت بدن ضروري است و متخصصان در مطالعه جديد خود به بررسي تاثير مصرف اين نوع ويتامين در كاهش خطر ابتلا به سرطان پوست پرداختند.
از جمله ويتامين هاي مورد نياز براي حفظ سلامت بدن كه در فرآيند رشد و سلامت چشم ها و پوست نيز موثر است، مي توان به ويتامين A اشاره كرد. اين ويتامين در فرآورده هاي حيواني از قبيل تخم مرغ و گوشت مرغ و در بسياري از سبزيجات و ميوه ها وجود دارد.
اكنون، گروهي از محققان به بررسي اين موضوع پرداختند كه آيا ويتامين A بر كاهش خطر ابتلا به سرطان سلول سنگفرشي، رايج ترين نوع سرطان پوست تاثير دارد؟
در اين آزمايش ها محققان به ارزيابي اطلاعات 75 هزار و 170 زن و 48 هزار و 400 مرد پرداختند. در يك بازه زماني 26 ساله مجموعا 3978 نفر از اين افراد به سرطان پوست دچار شدند. همچنين ميزان مصرف ويتامين A در اين افراد مورد بررسي قرار گرفت.
به گزارش مديكال نيوز تودي و به گفته محققان بررسي ها نشان داد افرادي كه مقدار بيشتري ويتامين A دريافت مي كنند، كمتر در معرض ابتلا به سرطان پوست هستند.

موضوع:
برچسب‌ها: ،

نويسنده :رها
تاريخ: ۲۲ مرداد ۱۳۹۸ ساعت: ۱۰:۱۷:۲۲

رئيس اورژانس هوايي سازمان اورژانس كشور، گفت: براي اولين بار در كشور دو قلب پيوندي به صورت همزمان از استان يزد به دو بيمارستان تهران منتقل شد.
به گزارش مشرق، محمد سرور، از انتقال همزمان دو قلب از استان يزد به تهران خبر داد وافزود: مدتي پيش، يك مرد جوان ١٨ ساله و يك آقاي ٣٠ ساله در استان يزد دچار مرگ مغزي شدند و با توجه به وجود ٢ بيمار نيازمند در تهران، مقدمات لازم براي جابجايي قلب‌ها فراهم و امروز براي اولين بار در كشور دو قلب اهدايي به صورت همزمان از يزد به تهران منتقل شد.
وي در خصوص جزييات اين عمليات گفت:‌ با هماهنگي انجام شده توسط سازمان اورژانس كشور و آشيانه رياست جمهوري، تيم مربوطه براي انجام عمليات انتقال دو قلب اهدايي ساعت ۱۲:۱۰ ظهر امروز از تهران به سمت يزد پرواز كرده و ساعت ۱۳:۱۵ به فرودگاه اين شهر رسيدند. تيم پزشكي ساعت ۱۳:۳۵ به بيمارستان شهيد رهنمون يزد رسيد و عمليات جداسازي قلب به صورت همزمان با دو تيم پزشكي انجام شد.

رئيس اورژانس هوايي سازمان اورژانس كشور ادامه داد: با هماهنگي اورژانس هوايي، يك بالگرد در بيمارستان شهيد رهنمون يزد در انتظار تيم‌ها بود و پزشكان پس از عمليات جداسازي با قلب‌ها به فرودگاه يزد رفتند و با پرواز جت، ساعت ۱۶:۱۰ به تهران رسيدند.
سرور بيان كرد: با هماهنگي سازمان اورژانس كشور، يك تيم پزشكي با يك قلب و با بالگرد به بيمارستان شهيد رجايي تهران و تيم پزشكي ديگر با قلب دوم با آمبولانس به بيمارستان امام خميني (ره) رفتند. در حال حاضر تيم‌هاي پزشكي در بيمارستان شهيد رجايي و امام خميني در حال پيوند قلب هستند. از زمان جداسازي قلب‌ها تا زماني كه قلب ها به اين دو بيمارستان‌ رسيد در مجموع يك ساعت و ۱۰ دقيقه زمان برده است.
پيش از اين سه مرتبه عمليات انتقال اعضاي اهدايي بين استاني، يك مرتبه از يزد به تهران و دو مرتبه از رشت به تهران در كشور انجام شده است و اين انتقال چهارمين عمليات موفقيت آميز پيوند بين استاني و به صورت هوايي محسوب مي‌شود.
اين عمليات حاصل هماهنگي مركز مديريت پيوند وزارت بهداشت و سازمان اورژانس كشور و كار گروهي بود و براي اولين بار است كه دو قلب منتقل مي‌شود و تاكنون ۵ قلب براي اهدا منتقل شده است.
هر دو فرد اهداكننده عضو به علت تصادف دچار مرگ مغزي شده بودند و علاوه بر قلب، كبد و كليه و پانكراس اين اهداكنندگان نيز اهدا شده است.

موضوع:
برچسب‌ها: ،

نويسنده :رها
تاريخ: ۱۵ مرداد ۱۳۹۸ ساعت: ۰۸:۵۴:۳۴

يكي از دلايل شايع عفونت هاي چشم استفاده از لنزهاي تماسي آلوده است. اگر لنزهاي تماسي يا قاب آنها به باكتري آلوده باشند، اين ميكروب هاي مضر به محض تماس لنز با چشم در آن پخش مي شوند.به گزارش بهداشت نيوز: عفونت چشم زماني رخ مي دهد كه ميكروارگانيسم ها - باكتري ها، ويروس ها يا قارچ ها - به بخشي از چشم يا محيط اطراف آن حمله مي كنند.
چشم صورتي يا ورم ملتحمه شايع‌ترين نوع عفونت چشم محسوب شده و مسري نيز است. در شرايطي كه برخي عفونت هاي چشم، مانند ورم ملتحمه، مي توانند بدون دخالتي خاص و به خودي خود بهبود يابند، برخي موارد ديگر مي توانند موجب آسيب دائمي شده و نيازمند درمان فوري هستند.
عفونت هاي چشم شايع
چشم صورتي يا ورم ملتحمه به التهاب يا عفونت ملتحمه، غشا شفاف در امتداد پلك چشم، گفته مي شود. بيشتر موارد اين شرايط منشا ويروسي دارند و به خودي خود بهبود مي يابند. اما اگر عفونت منشا باكتريايي داشته باشد، بيمار بايد از قطره هاي چشم آنتي بيوتيك براي درمان استفاده كند. قرمزي، خشكي و ترشح از چشم از جمله علائم چشم صورتي هستند.

بلفاريت به التهاب پلك چشم گفته مي شود كه مي تواند به واسطه يك عفونت باكتريايي شكل بگيرد. در شرايطي كه بلفاريت بر بينايي تاثير نمي گذارد، اما شرايطي ناراحت كننده و آزاردهنده است.
ايريتيس يا ورم عنبيه به التهاب عنبيه يا بخش رنگي چشم گفته مي شود. اين شرايط مي تواند به واسطه ويروس زونا شكل بگيرد.
كراتيت به التهاب قرنيه، بخش شفافي كه مردمك و عنبيه را پوشش مي دهد، گفته مي شود. كراتيت عفوني مي تواند به واسطه باكتري ها، ويروس ها، انگل ها و قارچ ها شكل بگيرد. كراتيت شرايطي قابل درمان است، اما در صورت عدم درمان مي تواند موجب اختلال دائمي در بينايي شود.
اندوفتالميتيس به عفونت درون چشم گفته مي شود كه موجب التهاب در بخش سفيد چشم مي شود. اندوفتالميتيس عفوني يك وضعيت اضطراري است و براي درمان آن ممكن است به انجام عمل جراحي فوري نياز باشد.
عفونت چشم چگونه شكل مي گيرد؟
يكي از دلايل شايع عفونت هاي چشم استفاده از لنزهاي تماسي آلوده است. اگر لنزهاي تماسي يا قاب آنها به باكتري آلوده باشند، اين ميكروب هاي مضر به محض تماس لنز با چشم در آن پخش مي شوند. استفاده بيش از حد و طولاني مدت از لنزهاي تماسي نيز مي تواند عامل ابتلا به عفونت باشد كه بروز التهاب و فعاليت باكتري ها را در پي دارد.
تماس با آب آلوده نيز از ديگر دلايل شايع تجربه يك عفونت چشم است. اين مي تواند شامل آب استخر، دوش، يا آب شستشوي لنزهاي تماسي باشد. ابتلا به يك عفونت چشم واگيردار، مانند ورم ملتحمه، نيز مي تواند به واسطه تماس با فرد مبتلا به عفونت رخ دهد.
علائم يك عفونت چشم
از جمله علائم عفونت چشم مي توان به موارد زير اشاره كرد:
- آبريزش يا خشكي
- ترشحات
- قرمزي و تورم
- خارش
- سوزش
- درد
- حساسيت به نور
- تاري ديد يا كاهش قدرت بينايي (وضعيت اضطراري)
- كدر شدن قرنيه (وضعيت اضطراري)
چه كساني بيشتر مستعد ابتلا به عفونت چشم هستند؟
افرادي با سيستم ايمني ضعيف در معرض خطر بيشتري براي ابتلا به هر گونه عفونت، از جمله عفونت هاي چشم قرار دارند.
همچنين، پژوهش ها نشان داده اند كه افراد سيگاري در معرض خطر بيشتري براي ابتلا به يك عفونت چشم قرار دارند.
استفاده از لنزهاي تماسي مي تواند خطر ابتلا به يك عفونت چشم را افزايش دهد. لنزهاي تماسي يكي از دلايل شايع قرمزي چشم هستند. براي كاهش خطر، هرگز با لنزهاي تماسي نخوابيد و آنها را به همراه قاب نگهداري به طور منظم بشوييد.
افرادي كه برخي آسيب ديدگي هاي چشم را تجربه كرده اند نيز در معرض خطر بيشتري براي ابتلا به يك عفونت چشم قرار دارند.
عفونت چشم چگونه درمان مي شود؟
روش درمان به نوع عفونت بستگي دارد. اگر به ورم ملتحمه مبتلا هستيد، نيازي نيست شتابزده عمل كنيد چون در بيشتر موارد اين عفونت بي نياز از دخالتي خاص بهبود مي بايد.
اگر نيازمند استفاده از يك آنتي بيوتيك موضعي هستيد، دارو به شكل قطره يا پماد به طور مستقيم روي چشم استفاده خواهد شد. گاهي اوقات به مصرف يك آنتي بيوتيك خوراكي نيز نياز است.
همچنين، پزشك شما ممكن است قطره هاي چشم استروئيدي را براي كمك به كاهش التهاب تجويز كند.
بدون در نظر گرفتن نوع عفونت چشم كه به آن مبتلا هستيد، پزشك احتمالا از شما مي خواهد براي مدتي از لنزهاي تماسي استفاده نكرده و به جاي آن از عينك ضد عفوني شده استفاده كنيد.

موضوع:
برچسب‌ها: ،

نويسنده :رها
تاريخ: ۱۵ مرداد ۱۳۹۸ ساعت: ۰۸:۵۴:۱۲

متخصص پوست با بيان اينكه وقتي فرد به سن بلوغ مي رسد غدد جنسي فعال شده و شروع به آكنه يا جوش زدن مي‌كند، گفت: درمان جوش به شكل موضعي و مصرف داروي خوراكي است،اما جوش زدن هيچ وقت ريشه كن نمي‌شود.به گزارش بهداشت نيوز: اميرهوشنگ احساني، متخصص پوست درباره «دلائل ايجاد جوش در بدن»،  اظهار داشت: وقتي فرد به سن بلوغ مي‌رسد، غدد جنسي او فعال مي‌شود و مي‌گويند فرد شروع به آكنه يا جوش كرده است كه اين فعال شدن به دليل فعال شدن غدد جنسي است.
وي ادامه داد: ما به ندرت قبل از رسيدن به سن بلوغ، در پوست جوش زدن داريم؛ براي نمونه يك دختر ۷و ۸  ساله بعيد است بدنش جوش بزند، اما وقتي به سن ۱۰ سالگي مي‌رسد و بلوغش شروع شده و هورمون‌هاي جنسي‌اش فعال مي‌شود، پروسه‌ ايجاد جوش آغاز مي‌شود. 
احساني افزود: بحث غرور جواني و رابطه آن با جوش بحث درستي نيست بلكه يك باور غلطي است؛ البته اين عارضه در جواني ايجاد مي‌شود. 
اين متخصص پوست با اشاره به چگونگي بروز جوش در بدن، خاطرنشان كرد: جوش صورت و بدن ابتدا با جوش‌هاي زيرپوستي ايجاد مي‌شود كه آن به دليل افزايش چربي زير پوست و التهاب زياد است.

وي بيان داشت: همه افراد در سطح پوست‌شان ميكروبي دارند و وقتي اين ميكروب تعدادش زياد مي‌شود، اين جوش‌ها چركي و التهابي مي‌شود. ابتدا جوش‌ها غيرچركي هستند، اما وقتي زمان مي‌گذرد، اين جوش‌ها چركي و التهابي شده و باعث دردناك شدن و التهابي شدن مي‌شود. 
وي متذكر شد: درمان جوش براساس شدت آن متفاوت است؛ اگر شدت كم باشد، درمان موضعي است و اگر شدت جوش زياد باشد، درمانش از موضعي بودن جدا شده و بايد داروهاي خوراكي به فرد بدهيم؛ مانند آنتي‌بيوتيك‌ها و داروهاي هورموني كه به خانم‌ها بايد داده شود. 
احساني تأكيد كرد: نكته مهم اين است كه جوش ريشه‌كن نمي‌شود، در اين مرحله فرد دارو را استفاده مي‌كند و جوش‌هايش  خوب مي‌شود، اما ممكن است چند سال بعد اين جوش‌ها تكرار شوند و قابل پيش‌بيني نيست؛ البته وقتي فرد از يك سني مي‌گذرد جوش‌ها خود به خود خوب مي‌شود، اما نمي‌توان سني براي رفع اين عارضه پيش‌بيني كرد.

موضوع:
برچسب‌ها: ،

نويسنده :رها
تاريخ: ۱۵ مرداد ۱۳۹۸ ساعت: ۰۸:۵۳:۴۳

جريان خون سالم، اكسيژن و مواد مغذي حياتي را به سلول ها، بافت ها و اندام هاي بدن منتقل مي كند.به گزارش بهداشت نيوز در مقابل، گردش خون ضعيف علائمي از جمله بي حسي و سوزن سوزن شدن اندام، سردي دست و پاها، تورم شكم، مشكلات گوارشي، خستگي، گرفتگي عضلات پا، درد مفاصل، درد قفسه سينه و در نهايت سردرگمي را به همراه خواهد داشت. مصرف داروهاي بهبود دهنده گردش خون ممكن است به گردش خون ضعيف كمك كند با اين حال مصرف برخي از ويتامين ها و مكمل ها نيز باعث بهبود جريان خون خواهد شد.
ويتامين ب 3: اين ويتامين به افزايش عملكرد رگ هاي خوني و كاهش كلسترول بد كمك مي كند. همچنين باعث كاهش التهاب رگ هاي خوني مي شود. التهاب در رگ هاي خوني منجر به بروز آترواسكلروز يا تصلب شرايين مي شود. فراموش نكنيد كه مصرف بيش از حد ويتامين ب 3 توصيه نمي شود. بزرگسالان به 35 ميلي گرم ويتامين ب 3 در روز نياز دارند. ويتامين ب 3 در محصولات حيواني و گياهي از جمله تخم مرغ، ماهي سالمون ،گوشت مرغ، گوشت گوساله، آووكادو، خرما، گوجه فرنگي، سبزيجات تيره رنگ، غلات كامل وجود دارد.
آهن: بدن براي ساخت هموگلوبين به آهن نياز دارد. هموگلوبين پروتئيني است كه اكسيژن را به عضلات منتقل مي كند. بدن همچنين از آهن براي ساخت بافت هاي همبند از جمله آنهايي كه در رگ هاي خوني وجود دارند، استفاده مي كند.
اسيدهاي چرب امگا 3: آلفا-لينولنيك اسيد (ALA)،ايكوزا پنتانوئيك اسيد (EPA)و دوكوزاهگزائنوئيك اسيد (DHA)اسيدهاي چرب امگا 3 هستند كه باعث افزايش ترشح اكسيد نيتريك مي شوند. اكسيد نيتريك رگ هاي خوني را شل كرده و باعث بهبود جريان خون مي شود. سازمان غذا و داروي آمريكا توصيه مي كند كه مردم بيش از 3 گرم در روز ازEPAوDHAاز طريق مكمل ها و منابع غذايي دريافت نكنند.

كپسايسين: اين تركيب در فلفل وجود دارد و ممكن است جريان خون را بهبود بخشد آنهم از طريق كاهش آسيب هاي راديكال هاي آزاد و التهاب، افزايش سلامت عروق، كاهش سطح كلسترول، كاهش مواد شيميايي التهابي در رگ هاي خوني. بسياري از مردم مكمل هاي كپسايسين را مصرف مي كنند اما اين تركيب در فلفل قرمز نيز يافت مي شود. مراقب دوز مصرفي كپسايسين باشيد چون زياده روي در مصرف آن باعث دل درد، احساس سوزش سر دل، حالت تهوع و نفخ مي شود.
كوئرستين: يك فلاونوئيد بسيار قوي و موجود در پياز است و باعث بهبود عملكرد ديواره رگ هاي خوني شده و خطر ابتلا به آترواسكلروز را كاهش مي دهد.
پودر چغندر قرمز: حاوي نيترات است. نيترات تركيبي است كه بدن آن را به اكسيد نيتريك تبديل مي كند. اكسيد نيتريك به استراحت رگ هاي خوني كمك كرده و ميزان خون را نيز در آنها افزايش مي دهد.
دارچين: مصرف اين ادويه باعث توليد اكسيد نيتريك و كاهش التهاب رگ هاي خوني مي شود. تحقيقات نشان مي دهد كه مصرف دارچين مي تواند به كاهش فشار خون سيستوليك و دياستوليك كمك كند.
سير: حاوي آنتي اكسيدان ها و مواد ضد التهابي قدرتمندي به نام آليسين است كه ممكن است به بهبود جريان خون كمك كند. كساني كه طعم سير را دوست ندارند مي توانند مكمل هاي آن را خريداري كنند.
كوركومين: نوعي آنتي اكسيدان است كه در ادويه زردچوبه وجود دارد. مصرف كوركومين باعث بهبود عملكرد رگ هاي خوني مي شود.

موضوع:
برچسب‌ها: ،

نويسنده :رها
تاريخ: ۱۴ مرداد ۱۳۹۸ ساعت: ۰۸:۳۶:۴۹

طبق گزارشات جديد ZDNet، سامسونگ همكاري جديدي را با شركت آمريكايي مايكروسافت آغاز كرده است. به نظر مي‌رسد كه اسمارتفون‌هاي جديد سامسونگ به نرم‌افزارهاي شركت مايكروسافت مانند اپليكيشن اندرويدي Your Phone مجهز خواهند بود. اين نرم‌افزار براي اتصال تلفن‌هاي اندرويدي به كامپيوترهاي داراي ويندوز 10 به‌كار مي‌رود.
هم‌چنين، پيش‌بيني مي‌شود كه مايكروسافت در رويداد آنپكد سامسونگ، چگونگي عملكرد نرم‌افزار‌هاي مجموعه آفيس برروي تلفن‌هاي سامسونگ را نمايش دهد. همه اين گزارش‌ها در حالي منتشر‌ شده‌اند كه شركت كره‌اي سامسونگ به آن واكنش نشان نمي‌دهد و سخنگوي مايكروسافت نيز اعلام كرد كه شركت‌ آن‌ها چيزي براي اشتراك‌گذاري ندارد.

شركت مايكروسافت در سال 2011 با طرح شكايت عليه سامسونگ درباره حق استفاده از پتنت‌ها در گوشي‌هاي اندرويدي، يك پرونده حقوقي برعليه كره‌اي‌ها ايجاد كرد. در سال 2013 سامسونگ نيز براي خاتمه دادن به اين موضوع، هرسال يك ميليارد دلار به كمپاني آمريكايي مايكروسافت براي حق ثبت اختراع پرداخت كرد.
پس از پايان يافتن دعواهاي حقوقي بين اين دو شركت، مايكروسافت و گوگل در سال 2015 توافق كردند كه برخي از سرويس‌ها و نرم‌افزار‌هاي مايكروسافت به‌طور پيش‌فرض در تلفن‌هاي اندرويدي سامسونگ نصب شوند.
در اين توافق، اپليكيشن‌هايي مانند وان درايو (One Drive)، وان نوت (One Note) و اسكايپ (Skype) در تلفن‌هاي گلكسي اس 6 و اس 6 اج نصب شدند. هم‌چنين، سامسونگ با نصب نرم‌افزارهاي مجموعه آفيس مانند ورد، اكسل، پاور‌پوينت، وان نوت و وان درايو برروي تبلت‌هاي اندرويدي اين شركت موافقت كرد.

موضوع:
برچسب‌ها: ،

نويسنده :رها
تاريخ: ۱۴ مرداد ۱۳۹۸ ساعت: ۰۸:۲۱:۳۹

اوپو دومين سازنده بزرگ چيني گوشي‌هاي هوشمند، در ماه فوريه امسال اعلام كرد كه قصد ورود به بازار آمريكا را دارد. البته اين موضوع با توجه به تصميم شركت براي سروسامان دادن به دفاتر خود در اروپا، به اين زودي‌ها اتفاق نخواهد افتاد. ضمن اينكه به نظر مي‌رسد الان زمان مناسبي براي ورود يك سازنده چيني كه نام وان‌پلاس را يدك نمي‌كشد به بازار آمريكا نباشد. نكته جالب اين است كه اوپو و وان‌پلاس هردو تحت يك كمپاني بزرگ به نام BBK Electronics فعاليت مي‌كنند.
حالا در اين بين، روز جمعه جزييات يك پتنت طراحي كه متعلق به شركت اوپو است و در سازمان مالكيت فكري جهاني (WIPO) به ثبت رسيده، در وب‌سايت LetsGo Digital منتشر گرديد. البته پيش از اين نيز صحبت‌هايي درباره اين پتنت وجود داشته است. اين موضوع به زماني بر مي‌گردد كه اوپو براي اولين بار آن را در اداره مالكيت فكري اتحاديه اروپا (EUIPO) ثبت كرد. آن موقع، تفاوت بين طراحي موجود در پتنت و طراحي گوشي اوپو فايند X كه پيشاپيش روانه بازار شده بود مورد توجه قرار گرفت. هر دو گوشي از مكانيزم كشويي مشابهي براي دوربين سلفي خود استفاده مي‌كردند، اما تفاوت آنها در اين بود كه دوربين دوگانه پشت فايند X، دقيقا در عقب مكانيزم كشويي دوربين سلفي دوگانه آن، كار گذاشته شده بود و  اين دو، همزمان باهم، بالا و پايين مي‌رفتند. در حاليكه دستگاه مورد اشاره در پتنت، از دوربين سلفي دو‌گانه‌اي بهره مي‌برد كه به صورت عمودي نصب گرديده بود و ضمنا يك طراحي V شكل نيز در پنل پشتي خود داشت.
اوپو

اوپو اخيرا خبر از يك دوربين سلفي داخل نمايشگر داده كه احتمالا بر روي يكي از گوشي‌هاي سال آينده شركت به كار گرفته خواهد شد. همه اين طراحي‌ها براي اين منظور است كه نسبت نمايشگر به بدنه اسمارتفون افزايش يابد. براي مثال، براساس رندرهايي كه توسط Ishan Argawal خلق شده‌اند، سامسونگ گلكسي نوت ۱۰ پلاس مجهز به نمايشگري با نسبت نمايشگر به بدنه ۹۲.۵ درصد خواهد بود. اوپو فايند X داراي نسبت ۸۷.۰۴ درصد است و هندست‌هاي ديگري مانند هواوي P30 پرو (88.5 درصد) و وان‌پلاس ۷ پرو (۸۸.۴ درصد) نيز نسبت‌هاي بالايي در اين زمينه دارند.
نكته جالب اين است كه هر كدام از اين گوشي‌ها، براي كاستن از حاشيه بالايي دستگاه، روش‌هاي متفاوتي را اتخاذ كرده‌اند. گلكسي نوت ۱۰ پلاس از صفحه‌نمايش Infinity-O بهره برده كه داراي يك دوربين هول-پانچ است. گوشي P30 پرو از يك بريدگي كوچك در بالاي نمايشگر بهره برده و وان‌پلاس ۷ پرو نيز از مكانيزم پاپ‌آپ (كشويي) براي اين منظور استفاده كرده است.
اوپو
البته همه گوشي‌هايي كه قرار است به‌زودي روانه بازار شوند داراي حاشيه‌هاي باريكي نخواهند بود. براي نمونه، رندرهاي منتشر شده از سري پيكسل ۴، يك حاشيه بزرگ را در بالاي دستگاه نشان مي‌دهند. البته گوگل قرار است در همين حاشيه بزرگ، تكنولوژي موردنياز براي سيستم رادار Soli خودش را قرار بدهد؛ سيستمي كه به كاربران اجازه خواهد داد تا برخي از قابليت‌هاي خاص گوشي را با حركات دست كنترل نمايند. ضمن اينكه شاهد حضور فناوري باز كردن قفل گوشي از طريق تشخيص چهره نيز در قسمت بالاي هندست خواهيم بود.

موضوع:
برچسب‌ها: ،

[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ]